Alçı için kullanılan torba ambalajlaması, küçük çuval ve pp torba üreticileri, fibc , jumbo bag, bigbags sack with low bigbag prices, Advantageous prices in Gaziantep Turkey.

Dökme ve Paketli Alçı için Taşımada Kullanılan BigBags by Eska FIBC®

Bigbag Bulk Sacks, Jumbo Big bag
Sling Bag,Contanier Bag
  TÜM ALÇI TÜRLERİ İÇİN TORBALAR :

  Türkiye'de Alçı Sektörü
  Ülkemizde alçının inşaat malzemesi olarak üretimi 90'lı yılların ortalarında yaygınlaşmıştır. 2000'li yılların başları ile birlikte alçı sektörü hızla büyümüş ve bugün 500 milyon TL değerinde bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine paralel olarak inşaat sektöründe görülen dönemsel yoğunluklar alçı sektöründeki talebi de doğrudan etkilemektedir.
  Ülkemizin Alçı üretim geçmişinde, kamunun alçı sektörüne ilgisi hemen hemen hiç olmamıştır. Sadece çimento fabrikaları özelleştirilmeden önce kamunun alçıtaşı ocağı işlettiği dönemlerin olduğu bilinmektedir. Alçı sektörü tamamen özel sektörün çabasıyla çeşitli ekonomik olumsuzluklara rağmen her yıl büyümesini sürdürmüştür.
  Ülkemizde, Alçı ve Alçı Türevlerini Üreten belli başlı kuruluşlar: ABS, Akasya, Alçısan, Alçıbay, All Alçı, Atışkan , Aymaş, Lafarge Dalsan Doğaner Alçı, Knauf , Dicle Alçı, Saint Gobain Rigips...
  İnşaat sektörünün 2005 ve 2007 yılları arasında hızlı büyümesi sonucunda alçı sektörüne yeni yatırımcılar katılmıştır.
  2015 yılında alçı üretim miktarının 5.650 milyon tonda kaldığı, 2016 yılında ise üretim miktarının az sayılabilir bir artışla 6.050 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'nin alçı ihracatı 2013 yılında 90 milyon dolar iken 2014 yılında 78 milyona gerilemiştir. 2015 yılı ihracat ise 85 milyon dolardır. Alçı ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ilk sıralarda yer almaktadır.
  İstihdam:
  Sektörde yaklaşık 2700 personel istihdam edilmektedir. Ayrıca alçıtaşı ocakları da önemli sayıda istihdam sağlamaktadır. Sektörün sağladığı en büyük istihdam ise uygulama alanındadır. Sektörün dekorasyon, sıva ve alçı levha uygulamalarında ülke genelinde 100.000 kişiden fazla istihdam yarattığı bilinmektedir.


Bigbag Bulk Sacks, Jumbo Big bag
Sling Bag,Contanier Bag
  Alçı Sektörümüzün Güçlüve Zayıf Yönleri ve paketlerin Nakliyesi

  Teknolojik Bilgi birikimi Gücü
  Uluslararası gelişmeleri takip edebilme
  Güçlü idari ve teknik yönetim gücü
  Giderek artan konut gereksinimi
  İnşaat sektöründeki büyüme oranları
  Hammadde kaynaklarının yeterliliği
  Yetişmiş insan gücü

  Zayıf Yönler
  Kalifiye eleman azlığı
  Merdiven altı üretimde kalitesiz üretim
  Alçının yararlarının kamuoyunca yeterince bilinmemesi
  Yüksek girdi maliyeti
  Alçı ve alçı türevlerinin kullanımının gelişmiş ülkeler seviyesinde olmaması
  Sektör kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü


  http://www.alcider.org.tr/turkiyeKimyasal Ürünler Torbası Resimleri

bigbag bigbag manufacturers fibc sack fibc sack
fibc bags prices fibc meaning small bulk bags types of fibc bagsBig Bang