Alçı Taşıma ve depolama için bigbag üretimi. Big bag başlıca inşaat, gübre, çimento, gıda, ilaç, maden, kimyevi maddelerin taşınmasında ve depolanmasında

BigBag Çuval Kullanılan Endüstriler

Dökme Alçı için Big Bag, Torba Alçılar için Bigbag

alçı torbaları taşıma Ülkemizde alçının inşaat malzemesi olarak üretimi 90'lı yılların ortalarında yaygınlaşmıştır. 2000'li yılların başları ile birlikte alçı sektörü hızla büyümüş ve bugün 500 milyon TL değerinde bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine paralel olarak inşaat sektöründe görülen dönemsel yoğunluklar alçı sektöründeki talebi de doğrudan etkilemektedir. Ülkemizin Alçı üretim geçmişinde, kamunun alçı sektörüne ilgisi hemen hemen hiç olmamıştır. Sadece çimento fabrikaları özelleştirilmeden önce kamunun alçıtaşı ocağı işlettiği dönemlerin olduğu bilinmektedir. Alçı sektörü tamamen özel sektörün çabasıyla çeşitli ekonomik olumsuzluklara rağmen her yıl büyümesini sürdürmüştür.
Ülkemizde, Alçı ve Alçı Türevlerini Üreten belli başlı kuruluşlar:
ABS, Akasya, Alçısan, Alçıbay, All Alçı, Atışkan , Aymaş, Lafarge Dalsan Doğaner Alçı, Knauf , Dicle Alçı, Saint Gobain Rigips İnşaat sektörünün 2005 ve 2007 yılları arasında hızlı büyümesi sonucunda alçı sektörüne yeni yatırımcılar katılmıştır.

alçı için big bag2015 yılında alçı üretim miktarının 5.650 milyon tonda kaldığı, 2016 yılında ise üretim miktarının az sayılabilir bir artışla 6.050 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'nin alçı ihracatı 2013 yılında 90 milyon dolar iken 2014 yılında 78 milyona gerilemiştir. 2015 yılı ihracat ise 85 milyon dolardır. Alçı ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ilk sıralarda yer almaktadır.

İstihdam:
Sektörde yaklaşık 2700 personel istihdam edilmektedir. Ayrıca alçıtaşı ocakları da önemli sayıda istihdam sağlamaktadır. Sektörün sağladığı en büyük istihdam ise uygulama alanındadır. Sektörün dekorasyon, sıva ve alçı levha uygulamalarında ülke genelinde 100.000 kişiden fazla istihdam yarattığı bilinmektedir. .

Güçlü Yönler
Teknolojik Bilgi birikimi
Uluslararası gelişmeleri takip edebilme
Güçlü idari ve teknik yönetim
Giderek artan konut gereksinimi
İnşaat sektöründeki büyüme oranları
Hammadde kaynaklarının yeterliliği
Yetişmiş insan gücü

Zayıf Yönler
Kalifiye eleman eksikliği
Merdiven altı üretimde kalitesiz üretim
Alçının yararlarının kamuoyunca yeterince bilinmemesi
Yüksek girdi maliyeti
Alçı ve alçı türevlerinin kullanımının gelişmiş ülkeler seviyesinde olmaması
Sektör kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü


Alçı Sektörü Sorunları:
Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi, sosyal ve çevre koşulları dikkate alınarak gelişmiş ülkelerde uygulanan Yapı Yönetmeliklerinin ülkemizde de uygulanması zaruri hale gelmiştir. Alçı yanmaz bir yapı malzemesi olması sebebiyle, gelişmiş ülkelerin yönetmeliklerinde, insanların yoğun olarak bulunduğu yapılarda (okul, hastane, sinema, konser salonları v.b.) yangın halinde oluşabilecek can ve mal kaybını azaltmak amacıyla kullanılması zorunlu bir yapı malzemesi olarak yer almaktadır.

Alçı taşının ocaklardan fabrikalara ulaştırılmasında ve üretilen alçının son kullanıcıya kadar ulaştırılmasında en önemli maliyet akaryakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle nakliye maliyetleridir. İhracatta nakliye fiyatlarının yüksekliği sebebiyle rekabet şansımız azalmaktadır.

Sanayide kullanılan elektrik maliyetlerindeki yükseklik Türk Alçı Sektörünün uluslararası platformda rekabet gücünü elinden almaktadır. Ülkemizde elektrik birim fiyatları OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, % 65 daha pahalıdır. Özellikle, son doğal gaz ve elektrik zamlarıyla sektörün ihracat rakamlarının düşüşe geçeceği görüşünü taşımaktayız.